Stichting Zij aan Zij

'samen komen we er uit'
Wat doen wij?

Stichting Zij aan Zij zet zich in voor mensen die door omstandigheden (tijdelijk) de regie over hun leven niet meer in eigen hand hebben en die daardoor in de problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Wij bieden ondersteuning en/of begeleiding in de breedste zin van het woord.

Hoe doen we dat?

We noemen een paar voorbeelden:

* Mensen die moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen of te houden, al dan niet met schulden, helpen wij daarbij.
* Samen een budgetbeheersplan maken of zonodig alle formaliteiten regelen een toelating tot de schuldhulpverlening.
* Heeft iemand het gevoel overal alleen voor te staan of van het kastje naar de muur gestuurd te worden, dan kunnen wij ondersteuning bieden bij het vinden van een oplossing.
* Samen naar een (hulp)instantie gaan onder begeleiding van een van onze deskundige hulpverleners.
* Met ondersteuning en begeleiding leren om de regie van het leven weer in eigen hand te krijgen

Soms is er sprake van een meervoudig probleem. Wij inventariseren dan welke hulp er al beschikbaar is, of daar ook gebruik van wordt gemaakt en leiden zonodig terug naar de ingezette hulpverlening of zetten nieuwe hulp in. Wij proberen de hulpverlening onderling af te stemmen en te coördineren èn bewaken de effectiviteit daarvan.

Onze werkwijze

Een telefoontje is voldoende. Een e-mail sturen kan ook natuurlijk. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken. Na de inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld.
Gesprekken met de cliënt vinden zo mogelijk bij hem/haar zelf thuis plaats, zodat wij inzicht hebben in de thuissituatie.

Kosten

Onze tarieven worden volgens de door de overheid vastgestelde 'Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren' berekend. Zo mogelijk wordt bijzondere bijstand aangevraagd.

Kwaliteit

Stichting Zij aan Zij voldoet aan de door de Rechtspraak gestelde kwaliteitsnormen alsmede aan de kwaliteitseisen van de branchevereniging.
Wij zijn lid van brancheorganisatie voor bewindvoerders, curatoren en mentoren.