Stichting Zij aan Zij

'samen komen we er uit'
Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
Ook is beschermingsbewind bedoeld voor mensen die - vaak buiten hun schuld - door onverwachte veranderingen in hun situatie (bijvoorbeeld ontslag of echtscheiding) problematische schulden hebben of dreigen te krijgen.

Zijn geld en goederen van iemand onder bewind gesteld, dan mag hij/zij daar niet meer zelfstandig over beslissen; bijvoorbeeld het huis verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover in overleg met de betrokkene.

De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene doet de bewindvoerder de belastingaangifte (box 1) en vraagt zo mogelijk (bijzondere) bijstand en toeslagen aan.

Een onderbewindgestelde is wèl handelingsbekwaam maar niet handelingsbevoegd.