Stichting Zij aan Zij

'samen komen we er uit'
Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goederen gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, mensen met verstandelijke beperking(en) en psychiatrische of comateuze patiƫnten. Daarbij gaat het vooral om beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene en zijn/haar omgeving, de beslissing. Bijvoorbeeld als het gaat om de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of om een medische behandeling.

Indien gewenst kan mentorschap worden gecombineerd met beschermingsbewind.