Stichting Zij aan Zij

'samen komen we er uit'
Klachten

Wij proberen onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat een cliënt(e) of iemand in zijn/haar omgeving niet tevreden is over onze werkwijze. Dan is het het beste om daar niet mee rond te blijven lopen, maar ons er zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Dan gaan we samen kijken waar het probleem ligt en hoe we daar wat aan kunnen doen.
Samen komen we er uit, nietwaar?

Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kan de cliënt (of iemand namens hem/haar) een klacht indienen; dat moet in eerste instantie weer bij Stichting Zij aan Zij gebeuren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het klachtenformulier.
Dit kan worden ingevuld en gemaild naar Stichting Zij aan Zij.
Wij nemen de klacht dan in behandeling en komen binnen 4 weken met een voorstel voor de oplossing van de klacht.

Komen we er dan nog niet uit, dan heeft de klachtencommissie van onze branchevereniging het laatste woord.
Maar natuurlijk zullen wij er alles aan doen om het niet zover te laten komen!

De complete klachtenregeling vindt u hier.