Stichting Zij aan Zij

'samen komen we er uit'
Curatele

Ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiƫle als hun andere persoonlijke belangen niet meer zelf kunnen behartigen, bijvoorbeeld mensen met een psychiatrische aandoening.
Ook drank- en/of drugsmisbruik kan reden voor curatele zijn; dit misbruik moet dan wel zodanig zijn dat iemands belangen geschaad worden of dat zijn/haar veiligheid of die van anderen in gevaar wordt gebracht.

Een ondercuratelegestelde verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en kan dus geen rechtshandelingen verrichten zonder toestemming van de curator.